【=LOVEインタビュー連載】センター高松瞳は「太陽みたい」な存在…乃木坂46オーディション落選を経て


=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス
=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス
モデルプレスのインタビューに応じた高松瞳 (C)モデルプレス
=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス
高松瞳 (C)モデルプレス
高松瞳 (C)モデルプレス
高松瞳 (C)モデルプレス
=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス
=LOVEアーティスト写真(提供写真) (C)モデルプレス
=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス
=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス
=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス
=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス
高松瞳 (C)モデルプレス
大谷映美里 (C)モデルプレス
佐々木舞香 (C)モデルプレス
野口衣織 (C)モデルプレス
齊藤なぎさ (C)モデルプレス
=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス
=LOVE(左から)佐々木舞香、大谷映美里、高松瞳、齊藤なぎさ、野口衣織 (C)モデルプレス

関連記事