BIGBANG・V.I、YGとの専属契約終了<公式発表全文>


BIGBANG・V.I/photo:Getty Images
BIGBANG・V.I/photo:Getty Images
BIGBANG・V.I/photo:Getty Images
BIGBANG・V.I/photo:Getty Images

関連記事