BIGBANG・V.I、西日本柔術新人選手権で銅メダル 偽名で出場


V.I (C)モデルプレス
V.I (C)モデルプレス
V.I (C)モデルプレス

関連記事