CRAZY VODKA TONIC、初の全国流通盤のアートワークと収録曲を発表!

CRAZY VODKA TONIC、初の全国流通盤のアートワークと収録曲を発表!

関連記事